KONTAKT

Skontaktuj się z nami!

Restauracja "NORDOWI MÔL"

Celbowo 27 A, 84-100 Puck
na trasie Reda - Władysławowo


Zapraszamy codziennie
od 11.00 do 21.00


Prosimy o rezerwację stolików sobota, niedziela


Restauracja
tel.: (058) 673-20-02

Manager
tel. kom. 0 607 36-05-36

Adres do korespondencji:

Restauracja "Nordowi Mol"
Celbowo 27 A, 84-100 Puck

Dane firmy:
Nautilus Ewa Hewelt
ul. Wejhera 7, 84-100 Puck

Nasz nr konta:
25 1020 1811 0000 0602 0102 4439

Formularz kontaktowy

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Hewelt Nautilus z siedzibą przy ul. Wejhera 7, adres do korespondencji: Celbowo 27 A, 84-100 Puck.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu